Depositphotos_1409779_original.jpg

Kredyty frankowe

Naszym celem jest zapewnienie komfortu i bezpieczeństwa poprzez profesjonalne i kompleksowe świadczenie pomocy prawnej osobom posiadającym kredyt we franku szwajcarskim.

Zajmujemy się kredytami „pseudofrankowymi” zarówno w zakresie umów kredytowych indeksowanych/waloryzowanych, jak i denominowanych, umowami cały czas trwającymi oraz umowami już zakończonymi poprzez spłatę kredytu, a także w sprawach, w których bank sam skierował sprawę do sądu w związku z wcześniej dokonanym wypowiedzeniem. Obecnie nasz zespół prowadzi kilkaset spraw frankowych na terenie całego kraju. Każdy z klientów kancelarii posiada dedykowanego do swojej sprawy radcę prawnego. W związku z powyższym pomimo dużej ilości spraw, każdy z klientów kancelarii ma zapewnione indywidualne podejście i opiekę nad powierzoną sprawą.

Podstawowym celem naszych działań jest dążenie do całkowitego stwierdzenia nieważności umowy kredytu hipotecznego na etapie sądowym. Tego rodzaju rozstrzygnięcie oznacza, że umowa kredytu hipotecznego nigdy nie została zawarta, a w związku z tym obie strony powinny zwrócić sobie dotychczas udzielone świadczenia. Osoby, wobec których stwierdzona została nieważność umowy kredytowej mają prawo do natychmiastowego zwrotu całości dotychczas spłaconych rat, odsetek i opłat wniesionych na rzecz banku. Jest to najkorzystniejsze finansowe rozwiązanie dla „frankowiczów”.

Drugim równie korzystnym rozstrzygnięciem jest tzw. odfrankowienie kredytu, czyli wyeliminowanie z zawartej umowy kredytu „franka szwajcarskiego” - ze skutkiem od dnia podpisania umowy i przy zachowaniu oprocentowania przewidzianego w umowie (zwykle opartego o LIBOR). W pozwie dążymy więc do tego, aby przekonać sąd, iż Państwa kredyt w rzeczywistości nigdy nie był kredytem frankowym.

Coraz częściej trafiają do nas klienci, których kredyty frankowe – w związku z nieterminowymi płatnościami – zostały wypowiedziane, a następnie sprzedane do funduszy sekurytyzacyjnych. Ww. podmioty niezwłocznie kierują tego rodzaju sprawy na etap sądowy. Jako jedni z nielicznych, a jednocześnie bardzo doświadczeni w sporach z tego typu podmiotami świadczymy również skuteczną pomoc osobom, które zostały pozwane przez fundusze sekurytyzacyjne z tytułu niespłaconego kredytu frankowego zakupionego od banku.

Kredyt we frankach pozew. Jak działamy? 

W pierwszej kolejności zespół prawników naszej kancelarii analizuje umowę kredytową wraz z załącznikami, regulaminem oraz aneksami (jeżeli umowa była aneksowana).

Dokumenty do analizy umów związanych z kredytem frankowym wraz z telefonem kontaktowym prosimy przesyłać na następujący adres email: m.pludowski@kppp.pl (prosimy w miarę możliwości przesyłać pliki spakowane do formatu.zip lub za pośrednictwem strony https://wetransfer.com/ ). Maksymalna wielkość pliku, który można wysłać na powyższy adres to 5 MB, w razie konieczności należy podzielić wiadomość na kilka „mniejszych”. Przed wysłaniem dokumentów, zachęcamy do kontaktu telefonicznego pod numerem 608 64 91 07. Analiza umowy przeprowadzana przez zespół radców prawnych zawsze jest bezpłatna. Staramy się zapoznać z Państwa dokumentami w ciągu 1 dnia roboczego. W przypadku braku kontaktu po tym terminie prosimy o telefon pod wskazany wyżej numer telefonu.

Po dokonaniu analizy przesłanych dokumentów udzielimy Państwu wyczerpującej odpowiedzi w zakresie zasadności powództwa przeciwko bankowi i szans na pozytywne rozstrzygnięcie kredytu. Przedstawimy także ścieżkę działania oraz konsekwencje przyjętej strategii procesowej. Do każdej sprawy związanej z kredytami frankowymi podchodzimy indywidualnie. Po przekazaniu Państwu informacji na temat możliwych rozwiązań prawnych oraz ustaleniu szczegółów współpracy, przygotowujemy dla Państwa odpowiednią umowę, w ramach której Kancelaria reprezentuje Państwa począwszy od postępowania przedsądowego, aż do prawomocnego zakończenia sprawy.

JEŚLI ZAMIERZACIE PAŃSTWO POZWAĆ BANK LUB BANK WYPOWIEDZIAŁ PAŃSTWU UMOWĘ KREDYTU CHF I ZŁOŻYŁ POZEW W SĄDZIE - ZAPRASZAMY DO KONTAKTU POD NUMEREM 608 64 91 07 LUB NA ADRES EMAIL: M.PLUDOWSKI@KPPP.PL

Na przełomie prawie 10-ciu lat istnienia kancelarii wypracowaliśmy unikalny system walki z podmiotami finansowymi. Jako nieliczni na rynku podmiotów świadczących pomoc dla „frankowiczów” (osób posiadających kredyty frankowe) oferujemy bezpłatną analizę umowy kredytu wraz z aneksami.

Obsługujemy sprawy z całego kraju. Istnieje możliwość zdalnego rozpoczęcia i prowadzenia sprawy poprzez kontakt telefoniczny, mailowy lub skype.